Kontajner systém

V dnešnej dobe je pri multimodálnej logistike potrebné zvažovať všetky ekonomické a environmentálne aspekty. Kontajner systém poskytuje optimálne riešenie pre kontajnerovú prepravu, je navrhnutý pre použitie v štandardnom 40“ alebo 20“ lodnom kontajnery. S používaním kontajner systému využijete 95% priestoru lodného kontajnera čím znížite náklady na prepravu a manipuláciu.

Výhody kontajner systému:

  • Použitie pre 20“ alebo 40“ kontajner
  • Všetky ponúkané rozmerové varianty môžu byť vzájomne akokoľvek kombinované
  • S kontajner systémom sa vždy všetky bedne zmestia do kontajnera
  • Pevná a stabilná konštrukcia
  • Rýchle a efektívne nakladanie kontajnerov
  • Zníženie prepravných nákladov
  • Zníženie nákladov internej logistiky
  • Vnútorné vybavenie je možné ľubovoľne prispôsobiť pri zachovaní vonkajších rozmerov
  • Pevnosť a nosnosť je možné prispôsobiť podľa potrieb prepravy pri zachovaní vonkajších rozmerov

CSM – CONTAINER SYSTEM MODULE:

Kontajner systém - rozmery