Obaly na mieru

Spoločnosť Strojbal s.r.o. je pripravená navrhnúť zákazníkom riešenie na mieru. Častokrát prijmeme zadania bez akejkoľvek technickej dokumentácie a je našou úlohou túto dokumentáciu vypracovať. Pri návrhu obalového riešenia zohľadníme proces obalu u zákazníka, potreby ochrany, spôsob prepravy, potreby manipulácie, potreby stohovania, potreby plnenia a mnohé ďalšie.

 

Pri návrhu obalov na mieru:

  • Analyzujeme existujúci doterajší stav a potrebu zákazníka
  • Vývoj, konštrukcia a testovanie obalu
  • Výroba vzorky a testovanie vzorky v procese.

 

Vývoj nových obalov sa vzhľadom k jeho finančnej náročnosti prevažne realizuje pre dlhodobé projekty, v rámci ktorých je predpoklad návratnosti investícií vynaložených na vývoj. Pri tejto dlhodobej činnosti vývoja obalov na mieru často spolupracujeme s dodávateľmi naprieč celou Európou v závislosti od náročnosti konkrétneho riešenia. Počas viac ako 18 ročnej existencie spoločnosti Strojbal sme si vybudovali povesť zodpovednej spoločnosti nielen u našich zákazníkov ale i dodávateľov.