Spoločnosť Strojbal s.r.o. je certifikovaná spoločnosť, sme držiteľmi certifikácie kvality systému manažérstva podľa normy ISO 9001. Rovnako sme certifikovaný podľa certifikácie PEFC. PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Spoločnosť Strojbal s.r.o. je vlastníkom dvoch certifikovaných sušiarní, prostredníctvom  ktorých ošetruje drevené obaly, bedne, palety podľa normy  FAO ISMP 15.

Značka Strojbal s.r.o. ® je registrovaná ochranná známka. Logo spoločnosti Strojbal s.r.o. a obchodné meno Strojbal sú od roku 2016 registrované ochranné známky, číslo registrácie 242020. Ochrannú známku Strojbal smie používať výlučne jej vlastník. Zneužite a používanie loga bez súhlasu ich vlastníka je protiprávnym konaním

Všetky certifikáty si môžete pozrieť kliknutím na odkaz:

IPPC CONFIRM

IPPC KC40

ISO 9001:2015

PEFC

OCHRANNÁ ZNÁMKA STROJBAL